Návrh spolupráce s univerzitami a zdravotnickými pracovišti

Výzkumnická farma Medical Cannabis Opělov, vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure, Dušan Dvořák, MMCANávrh je níže doprovázen fotografiemi úspěšně léčené diabetické nohy určené k amputaci

Návrh výzkumného využití Cannabis z 
Mistrovsví světa pěstování Medical Cannabis
Olomouc 2015 
 v mezinárodním právním, přírodovědném a národohospodářském výzkumu 
Open Royal Academy 
Cannabis is The Cure
Dušan Dvořák, MMCA, vedoucí výzkumu


Cíl: Účastníky Mistrovství světa pěstování Medical Cannabis a partnery vypěstovaný Cannabis legálních registrovaných genetik dle evropských standardů meření (CBD+) efektivně terapeuticky zužitkovat a přispět k vývoji nových léčiv a cíleného transportu léčiv s primárním cílem cenové dostupnosti cannabisterapie občanům.Zpracování: Akreditovanými pracovišti zpracovaný extrakt (extrakce) nebo pyl (polynace) z Cannabis rozpuštěn
a)  lékařská vazelína - mast
b) čípkové granule - čípky 


Indikace: Diabetes (diabetická noha), roztroušená skleroza, nezhoubné nádory a záněty, infekce, houby a plísně

Navrhovaní potvrzení partneři 

Hebrejská univerzita (koncepční spolupráce a propojení s univerzitami a odbornými pracovišti), Prof. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, DrSc. - předseda odborné poroty MS

Ústav soudního lékařství FN Olomouc - zpracování analýz kanabinoidů, Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. 

G-centrum (srovnávací studie konopných čípků v léčbě nezhoubného myomu a gynekologických zánětů a mastí u kožních onemocnění a propojení s dalšími univerzitami a odbornými pracovišti), MUDr. Aleš Skřivánek, PhD. 

Odborná společnost Konopí je lék, Miroslav Tetour, MCA, 100% bio recyklace Cannabis na hnojivo pro pěstování Medical Cannabis a Ing. Jiří Kučera, za nemocné 

 Navrhovaní partneři:  

Zemědělská univerzita v Praze - zpracování Cannabis a analýzy kanabinoidů, Ing. Anežka Janatová 
Ostravská univerzita a FN Ostrava (použití mastí a čípků v léčbě diabetes – diabetická noha a Roztroušené sklerozy), Prof. MUDr. et. PhDr. Jana Mačáková, CSc. 
Fakultní nemocnice v Olomouci (studie konopných mastí a čípků a propojení s univerzitami a odbornými pracovišti v léčbě roztroušené sklerózy), Prof. MUDr. Jan Mareš, PhD. 
 
Harvard (koncepční spolupráce a propojení s univerzitami a odbornými pracovišti), Prof. MUDr. Lester Grinspoon
     
Semenakonopi.cz, Vojtěch Karban, MCA, expert genetiky Medical Cannabis a pěstování out/in door, národohospodářský a společenský profit
Konopa, Mgr. Michal Ruman, národohospodářské využití Cannabis a nevládní organizace sdružené v projektu Konopar
 Agritec Šumperk, nejvíce studií s pěstováním konopí v ČR
  Cannafest, Ing. Lukáš Běhal, největší odborná konference a veletrh v Evropě 
  
 Ekonomika: Hrazeno interními granty univerzit, ESF a dalšími granty, příspěvky, sponzory, barter. 
Výstupní cíl zajištění dostupnosti Cannabis i z programu THC
Vstupní fakta: Měsíční cena pro nemocné 1 gr. CBD a 1 gr. THC (lék Sativex) cca 1 tisíc Euro
Cíl po 2-3 letech výzkumu: Dosažený limit za toto totožné množství CBD a THC + další účinné látky (cca 12) cca 77 - 111 Euro
Cíl: Po optimalizaci procesů a vytvoření struktur cena za 1 gr. CBD a 1 gr. THC + další účinné látky (cca 33) do 33 - 77 Euro 

Cíl ekonomické udržitelnosti: K ochraně práv a značek  vzešlých z výzkumu slouží mezinárodní akciová společnost a každá univerzita a osoba jako garant a člen výzkumu drží akcie z obchodní činnosti a podílu na výzkumu. Správní a dozorčí rada a.s.  respektuje doporučení odborného kolegia tvořeného výše uvedenými a dalšími partnery. 


CV vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

Dušan Dvořák,  Olomouc, 1962, cannabisterapeut, adiktolog, psychoterapeut a socálně prospěšný podnikatel, spoluinvestor výzkumu. Edukativní konopná klinika Sanitas Animae v Olomouci (koordinace výzkumu a Mistrovství světa pěstování Medical Cannabis v Olomouci).

Absolvent Univerzity Palackého (1986, Speciální pedagogika), kde před 60 roky výzkum cannabisterapie započal studiemi a konferencí Konopí jako lék. Absolvent Vysoké školy psychosociálních studií v Praze (1994,  Psychoterapeutická fakulta a SUR)

Postgraduálně psychoterapie, adiktologie, management, standardy kvality a cannabisterapie: San Diego Univerzity, Jellinek Centrum, Palermo Univerzity, London Drug servisies, Open Royal Academy ad.

Stručně: Od roku 2000 používá Cannabis pto terapii různě nemocných, nyní nejčastěji onkologická onemocnění. V roce 2008 po zveřejnění výzkumu na prvním turné Konopí je lék doložil úspěšnou léčbu neamputace tzv. diabetické nohy pomocí cannabisterapie. Produkoval filmové dokumenty (Konopí je lék, Konopné pašije, Evropa bez barier je i tady, viz You Tube) Autor, spoluautor, člen nebo vedoucí kolektivu a odborný editor adiktologických studií a publikací. Autor tří legislativních návrhů na zajištění dostupnosti cannabisterapie. Exaktně prokázal legalitu a legitimitu cannabisterapie, rizika černého trhu, korupci zákona Cannabis do lékáren a potřebu, nikoliv zákaz výzkumu, viz http://konopijelek.blogspot.cz/
Reference na  http://sanitasanimae.blogspot.cz/ 

Profesně: Zakladatel výzkumných, vzdělávacích a zdravotně sociálních projektů, služeb a aktivit nevládních organizací zapojených nejen do výzkumu rizik (1994) a výhod (2000) cannabisterapie
  • ·        Sananim Olomouc (zakladatel Střediska prvence, léčby a rehabilitace a Galerie U Mloka, smlouva s Univerzitou Palackého, člen studie FNO - prosazení interferonové léčby u hepatitid u IUD, cena britské vlády za srovnávací studie drogových politik, cena středoevropských nadací za sociálně prospěšné podnikání,  autor a zakladatel největšího dobrovolnického poradenského serveru pro „všechny, kteří to mají trochu jinak“ InternetPoradna.cz, cena ministra MPSV za tvorbu standardů zdravotně sociálních služeb, cena českých nadací Prorok, uspořádání 7 mezinárodních odborných konferencí v Olomouci na Univerzitě Palackého, http://cannainsider.eu/
  • ·      Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (investor a zakladatel) výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově, zakladatel nevládní organizace Art Language jako autora projektů a nevládních organizací v Praze Ateliér ALF,o.s – první česká bezbariérová škola pro dospělé,  Art Language Factory,o.s. – Konopná apatyka královny koloběžky první, Konopí je lék,o.s. – Edukativní konopná klinika, cena Vlády ČR za vzdělávání v léčbě Cannabis, založení Edukativní konopná klinika Sanitas Animae Olomouci, cena EU za příklad dobré praxe finanční efektivity vzdělávacích a zdravotně sociálních služeb, opakovaně semifinalista ceny Ernst & Young Sociálně prospěšný podnikatel, smlouva o spolupráci s Národní knihovnou o sdílení dat, řada turné výzkumu Konopí je lék po České a Slovenské republice, http://www.konopijelek.cz/  ) 
  • ·     Cannabis is The Cure,z.s. (10 letá studie právní přípustnosti výzkumu a tvorby standardů cannabisterapie, edukace a vývoje nových léčiv vedoucím výzkumu, v letech 2010 - 2014 spor opakovaně řešil Nejvyšší soud, Ústavní soud, Evropská komise a Evropský soud pro lidská práva za velké veřejné podpory zajištění dostupnosti cannabisterapie nemocným vědci, rektory univerzit, lékaři, nemocnými i zdravými, nevládními organizacemi, Olomoučany i Evroopany, viz například http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/)
  •  Nejvýznamnější objev léčivých gentik Cannabis: Medical Cannabis Carmagnola Friedrich Nitzsche (CBD +++) 18 druhů dalších genetik registrováných Open Royal Academy v roce 2012 u Ministerstva zdravotnictví ČR. Atest evropského zaknihování v odrůdových knihách a legality pěstování Carmagnoly občany i vědeckými isntitucemi najdete na http://konopar.blogspot.cz/2014/03/konopar.html Pod cerifikátem odrůdy najdete jména vědců a lékařů z celého světa, kteří dokládají na důkazech zločiny exekutivy, justice a zákonodárných sborů nejen v Evropě v důsledku prohibice Cannabis Viz též prohlášení vědců a lékařů a nositelů Nobelových cen i Evropského parlamentu k zastavení války proti drogám a uznání Cannabis za součást základních lidských práv na http://pravnistat.blogspot.cz/
  • Světový šampionát pěstování Medical Cannabis (Olomouc 2015) prokáže současné pěstitelské umění, znalosti a nezbytné práce spojené s zpracováním Medical Cannabis Carmagnola včetně zpracování stonku, veškeré zelené hmoty a kořene (100% zužitkovatelnost) a bude podkladem pro tvorbu srovnávací studie určené těm nejchudším lidem včetně vytvoření nových pracovních míst pro zdravotně postižené a rozvoj vesnic a tradičního konopářství v dalších letech s naprosto legálními nově registrovanými genetikami Medical Cannabis. Diabetes a cannabisterapie, léčba diabetické nohy

Dušan Dvořák, MMCA a MUDr. Irina HubeňákováNemocná žena trpěla na sekundární diabetes následkem neléčené arteriální hypertenze (2001).

Začátek problémů 2006: drobný oděrek nohy (poškrábal kocour), do roku 2010 rostoucí problémy až do nekrotického stavu svalů až ke kosti, těžké deprese, nechutenství (veškerá oficiální léčba selhala, metabolický rozvrat), nohy určeny k amputaci! Snímky nekrotické tkáně končetin lze doložit na http://konopijelek.blogspot.cz/2011/12/cukrovka-diabeticka-noha-neamputace.html


Konec 2010/začátek 2011:  zahájení cananabisterapie (mast a vaporizace).
 
Do 3 měsíců se tkán začala zacelovat, důsledkem vaporizace se zlepšila chuť na jídlo, nemocná mohla spát, necítila tolik bolest, deprese ustoupily, stejně tak potřeba opiátů (lumbální katetr  s opiáty)!

 

Z lékařské zprávy po 5 měsících terapie: „Cirkularní defekty na PDK redukovány, rány čisté, pokročilá zhojená plocha. Zhojen nekrotický prst na pravé dolní končetině. Dekubity obou pat postupně spontánně bez chirurgického zákroku měknou  a čistí se, pod zbytnělou nekrotickou tkáni  probíhá regenerace tkáni, dále během prvních dvou měsíců zmízely na 90% mykotické léze prstů a nehtů DKK. Diky  vaporizaci  konopi  bez navýšení dávky opioidů, neužívá antidepresiva. Pacientka  je trvale afebrilní, lucidní, jeví zájem o okoli, samostatně  sedí na lůžku, sleduje TV, čte knihy. Nemívá depresivní stavy, spolupracuje.
Kalkulace zdravotnických výdajů – diabetická noha, amputace- ceny z roku 2003!Brunerová L, Andĕl M.Vnitřní lékařství Lek. 2003 Jun; 49 (6):457-64II.interní klinika 3.lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 50, 100 34 Praha 10


"Calculation of the costs of drugs, medical materials, certain medical procedures and social services for patients with diabetic foot syndrome"

Abstract


The aim of this study was to analyse the direct costs of some components of primary, secondary and tertiary prevention of the diabetic foot syndrome (cost of illness study). Information considering the costs of prevention and therapy of the diabetic foot and costs following after amputation in diabetic patients is available from international economical trials but is almost missing in the Czech Republic. The economical assessment of the most important mean of primary prevention/which is regular dispensarisation and preventive care for diabetic patients in risk of diabetic foot syndrome/is very problematic. The costs of primary prevention were calculated as the intervention costs of risk factors of diabetic foot syndrome according to the recommended daily doses and prices of the medicaments in AISLP database. Costs of hospitalisation in secondary and tertiary prevention were calculated by using bills for health insurance company in the programme Steiner-UNIS, costs for out-patient care according to ordinations (medication, aids, codes for heath insurance companies and means of diagnostic process). Costs of tertiary prevention were based on information gained from the Regional
Social Authority. There were 20 patients (12 men, 8 women, age 65 +/- 12 years, 3 patients with 1. type diabetes, 17 with 2. type diabetes), involved in secondary in-patient care, 30 (20 men, 10 women, age 69 +/- 12.4 years, 2 patients with type 1. diabetes, 28 with type 2 diabetes) in out-patient care and 20 (12 men, 8 women, age 70 +/- 9.4 years, 1 patient with type 1 diabetes, 19 with type 2 diabetes) in tertiary prevention. This study proved high costs of the intervention of hyperglycaemia in type 1. diabetics, hypertension with ACE inhibitors, critical ischaemia, neuropathy. Costs of out-patient care for ulcers for eight months were 7,500.- +/- 4,400.-CK, antimicrobial treatment 1,900.-CK, in-patient care for ulcers 22,500.- +/- 6,400.-CK and amputation 22,000.- +/- 9,900.-CK. The highest costs were calculated for tertiary prevention--the first year after amputation 400,000.- CK. The study shows very high costs of tertiary prevention and suggests discussion on this topic.